ComoTrain

Projenin Amaç ve Hedefleri

2 yıl sürecek proje kapsamında göçmen kadınların Türkiye ve Avrupa ülkelerine sosyal uyumunu artırmak, uzun dönemli eğitim kurumlarının kurulması için yöntem, teknik ve bilgi alanındaki en iyi uygulamaları geliştirmek için uzun vadeli iş birliği sağlayacağız.

Yeni eğitim teknikleri oluşturarak göçmen kadınları, temel becerilerini geliştirmeleri konusunda destekleyeceğiz.

Göçmen kadınların barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi konularda ihtiyaçlarına uygun marjinal sosyal fayda sağlayacağız.

Karma öğrenme şeklinde materyaller oluşturarak sadece göçmen kadınlar değil, ev sahibi toplulukta da farkındalık yaratacağız.

Motivasyon videoları ile dijital becerileri artıracak, yaşam ve iş gücü piyasası becerilerini de destekleyeceğiz.