Düzce Belediyesi

Düzce Belediyesi (DUMUN), bir yerel yönetim olarak Düzce’nin yerel yönetim teşkilatında çok önemli bir yere sahiptir. Sorumluluk alanı, toplam 484 km2’lik bir alana yayılan tüm merkez ilçeyi kapsamaktadır. Belediyenin 17 belediye müdürlüğü, 3 bağlı iştiraki ve toplam 1287 çalışanı bulunmaktadır. Çevre, katı atık, atık su, altyapı, planlama ve geliştirme, bilişim, ulaşım, toplum hizmetleri ve mesleki eğitim, sağlık-sağlık, sosyal yardımlar, kültür, turizm vb. çok çeşitli alanlardan sorumludur. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği (MBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyeliği olan kurumun misyonu; Kentsel sorumlulukları yerine getirmek için en güncel, adil ve gelişime açık niteliklerle verimli ve etkin bir yönetim sağlama anlayışıyla tüm sakinlerine yerel hizmetler sunmak ve medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan kentin kendine özgü kimliğini pekiştirmek ve saygın bir dünya kenti olmasına anlamlı katkılarda bulunmaktır.