No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

Obec Düzce

Obec Düzce (DUMUN), ako miestna samospráva, má veľmi dôležité miesto v organizácii miestnej samosprávy Düzce. Jeho oblasť pôsobnosti pokrýva celý centrálny okres s celkovou rozlohou 484 km2. Obec má 17 obecných riaditeľstiev, 3 dcérske spoločnosti a spolu 1287 zamestnancov. Životné prostredie, tuhý odpad, odpadové vody, infraštruktúra, plánovanie a rozvoj, informatika, doprava, komunitné služby a odborné vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna pomoc, kultúra, cestovný ruch atď. je zodpovedný za širokú škálu oblastí. Poslanie inštitúcie, ktorá je členom národných a medzinárodných organizácií, akými sú Zväz obcí Turecka (TBB), Zväz obcí regiónu Marmara (MBB) a Spojené mestá a miestne samosprávy (UCLG); Poskytovať miestne služby všetkým svojim obyvateľom s porozumením poskytovania efektívneho a efektívneho riadenia s najaktuálnejšími, spravodlivými a otvorenými rozvojovými kvalitami s cieľom plniť urbanistické povinnosti a posilňovať jedinečnú identitu mesta, ktorá sa nachádza na mieste stretnutia civilizácií a zmysluplne prispieva k tomu, aby sa stalo rešpektovaným svetovým mestom.