No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

COMOTRAIN PROJECT

Komplexný vzdelávací model na podporu integračného procesu, na vytvorenie inkluzívneho prostredia a príležitostí pre imigrantky v oblasti sociálneho a pracovného života Projekt

Číslo projektu:2021-1-TR01-KA220-ADU-000033474

Trvanie: 02/2022 – 02/2024

Komunikácia