COMO-TRAIN

Projenin Amaç ve Hedefleri

Entegrasyon sürecini desteklemek, göçmen kadınlar için sosyal ve çalışma hayatı alanında kapsayıcı ortam ve fırsatlar yaratmak için Kapsamlı Eğitim Modeli

AMAÇ

Projenin temel amacı, Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmen kadınların kendi toplumlarındaki kadınlarla sosyo-kültürel entegrasyonu için pratik modeller geliştirerek topluma ve işgücü piyasasına entegrasyon süreçlerini desteklemektir.

Bu çerçevede Proje şunları amaçlamaktadır;

– Kuruluşların profesyonelleşmesine katkıda bulunmak, uzmanların (eğitmenler, mentörler, danışmanlar, danışmanlar, sosyologlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, kamu ve özel sektör kurumlarının temsilcileri) bilgilerini artırmak ve mesleki ve dijital yetkinliklerini geliştirmek ve onları Göçmen Kadınların Entegrasyonunu Desteklemek için Profesyoneller için Mentorluk Programına dahil etmek, –

– Kapsamlı bir Eğitim Modeli geliştirerek sosyal içermeyi teşvik etmek, göçmen kadınları topluma ve işgücü piyasasına entegre etmek

– Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmen kadınların kendi toplumlarındaki kadınlarla sosyo-kültürel entegrasyonunu artırmak

– Ulusal ve ulus ötesi ortaklık ağları oluşturarak, geliştirerek ve güçlendirerek göçmen kadınların istihdam edilebilirliğini ve istihdamını teşvik eden kurumlar arasındaki işbirliğinin kalitesini iyileştirmeye, yoğunluğunu ve hacmini artırmaya katkıda bulunmak

– Çeşitliliğin bir değer olarak kabul edilmesi ve potansiyelinin vurgulanması.

HEDEF GRUP:

Doğrudan Hedef Gruplar:​ Uzmanlar, Göçmen Kadınlar ve Aileleri

Dolaylı hedef gruplar: Göçmenler için çalışan vakıflar, belediyeler, eğitim ve sosyal kurumlardan uzmanlar, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, göçmenler, göçmenler ve göçmen kökenli vatandaşlar için danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, meslek ve şemsiye kuruluşları, istihdam büroları, işverenler.

Ne Yapacağız?

2 yıl sürecek proje kapsamında göçmen kadınların Türkiye ve Avrupa ülkelerine sosyal uyumunu artırmak, uzun dönemli eğitim kurumlarının kurulması için yöntem, teknik ve bilgi alanındaki en iyi uygulamaları geliştirmek için uzun vadeli iş birliği sağlayacağız.

Yeni eğitim teknikleri oluşturarak göçmen kadınları, temel becerilerini geliştirmeleri konusunda destekleyeceğiz.

Göçmen kadınların barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi konularda ihtiyaçlarına uygun marjinal sosyal fayda sağlayacağız.

Karma öğrenme şeklinde materyaller oluşturarak sadece göçmen kadınlar değil, ev sahibi toplulukta da farkındalık yaratacağız.

Motivasyon videoları ile dijital becerileri artıracak, yaşam ve iş gücü piyasası becerilerini de destekleyeceğiz.

Beklenen Ana Proje Sonuçları

1. Göçmen Kadınların Topluma ve İş Piyasasına Entegrasyonunun Desteklenmesinde “Ne İşe Yarar” – Bilimsel İnceleme çalışması
2. Ev Sahibi Ülkelerdeki Göçmen Kadınlara İlişkin Teknik El Kitabı
3. Karma Öğrenme Şeklinde Göçmen Kadınların Entegrasyonunun Desteklenmesi için Profesyonellere Yönelik Mentorluk Programı
4. Göçmen Kadınlar için Karma Öğrenme Eğitim Modülleri
5. Göçmen Kadınlar için Eğitici ve İlham Veren Videolar
6. Rekreasyonel Modüller ve Uygulama
7. Proje Koordinasyon ve Yönetim Planı
8. İç Kalite Yönetim Planı
9. Yaygınlaştırma planı ve düzenli değerlendirmesi
10. 5 dilde (EN, TR, SK, GE, HU) web sitesi ve düzenli olarak güncellenmesi
11. Elektronik ve fiziki biçiminde 5 dilde (EN, TR, SK, GE, HU) proje broşürü
12. Proje Sosyal Medya sayfaları (Facebook veya LinkedIn)

PROJE ORTAKLARI

Düzce Belediyesi

Düzce Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dezavantajlı Grupları Anlama ve Sosyal Destek Derneği DEGDER

EureCons Förderagentur GmbH (Almanya)

Human Profess Kozhasznu Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Macaristan)

Spolupracou Pre Lepsiu Buducnost – Velky Meder (Slovakya)