No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

COMOTRAIN

A projekt célkitűzései

Átfogó képzési modell az integrációs folyamat támogatására, a befogadó környezet és lehetőségek megteremtésére a bevándorló nők számára a társadalom és a munka világában

CÉKITŰZÉS

A projekt fő célja a Törökországban és az európai országokban élő bevándorló nők társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása azáltal, hogy gyakorlati modelleket dolgoz ki a közösségükben élő nőkkel való szociokulturális integrációjukhoz.

Ennek keretében a projekt céljai;

 • a szervezetek professzionalizálásához való hozzájárulás, a szakemberek (oktatók, mentorok, tanácsadók, szociológusok, pszichológusok, szociális szakemberek, a köz- és magánszektor intézményeinek képviselői) tudásának növelése, szakmai és digitális kompetenciáinak fejlesztése, valamint a bevándorló nők integrációját támogató szakemberek mentorprogramjába való bevonásuk révén, –
 • a társadalmi befogadás előmozdítása, a bevándorló nők társadalmi és munkaerő-piaci integrációja egy átfogó képzési modell kidolgozásával.
 • a Törökországban és az európai országokban élő bevándorló nők szociokulturális integrációjának fokozása a közösségükben élő nőkkel együtt
 • a bevándorló nők foglalkoztathatóságát elősegítő intézmények közötti együttműködés minőségének javítása, valamint intenzitásának és volumenének növeléséhez való hozzájárulás a nemzeti és transznacionális partnerségi hálózatok létrehozásával, fejlesztésével és megerősítésével.
 • a sokszínűség mint érték elfogadtatása és a benne rejlő lehetőségek kiemelése.

CÉLCSOPORT:

Közvetlen célcsoport:   Szakértők, bevándorló nők és családjaik,

Közvetett célcsoport: bevándorlókért dolgozó alapítványok, önkormányzatok, oktatási és szociális intézmények szakértői, képzési intézmények, civil szervezetek, bevándorlóknak és letelepedő polgároknak tanácsadást nyújtó szervezetek, szakmai és ernyőszervezetek, munkaügyi hivatalok, munkaadók.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?

 • A 2 évig tartó projekt keretében hosszú távú együttműködést biztosítunk a letelepedő nők társadalmi kohéziójának növelése érdekében Törökországban és az európai országokban, valamint a legjobb gyakorlatok kifejlesztése a módszerek, technikák és ismeretek terén a hosszú távú oktatási intézmények létrehozásához.
 • Új képzési technikák kidolgozásával támogatni fogjuk a bevándorló nőket alapvető készségeik fejlesztésében.
 • Javítani fogjuk a bevándorló nők igényeihez igazított tanulási lehetőségeket, különösen a lakhatás, a táplálkozás, az oktatás és az egészségügyi problémák, a jogi státuszuk, a törvényes jogaik és problémáik témakörében.
 • A vegyes tanulás formájában megvalósuló oktatási anyagok létrehozásával nemcsak a bevándorló nők, hanem a befogadó közösség tudatosságát is növelni fogjuk.
 • Növelni fogjuk digitális készségeiket, és motivációs videókkal támogatjuk az élet- és munkaerő-piaci készségeket.

A PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI

 • „Mi működik” a bevándorló nők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítésében – Tudományos áttekintés
 • Technikai kézikönyv a bevándorló nőkről a fogadó országokban
 • Mentorprogram szakemberek számára a bevándorló nők beilleszkedésének támogatására Blended-learning formájában
 • Blended-learning képzési modulok bevándorló nők számára
 • Oktató és inspiráló videók a bevándorló nők számára
 • Szabadidős modulok és más aktivitások
 • Interaktív tanulási platform
 • Projektkoordinációs és irányítási terv
 • Belső minőségirányítási terv
 • Terjesztési terv és annak rendszeres értékelése
 • 5 nyelvű (EN, TR, SK, DE, HU) weboldal és annak rendszeres frissítése
 • projektismertető 5 nyelven (EN, TR, SK, DE, HU) elektronikus és nyomtatott formában
 • A projekt közösségi médiaoldalai
 • 2 poszt az EPALE platformon az EPALE nemzetközi szekciójában.
 • hírlevél – 3 alkalommal a projekt időtartama alatt

PROJEKT PARTNEREK:

 • Düzce Municipality / Törökország
 • Düzce University /Törökország
 • Bolu Abant İzzet Baysal University / Törökország
 • Association for Understanding Disadvantaged Groups and Social Support (DEGDER) /Törökország
 • EureCons Förderagentur GmbH /Németország
 • HUMAN PROFESS KOZHASZNU NONPR. Kft. /Magyarország
 • Spolupracou pre lepsiu buducnost – Velky Meder /Szlovákia