SPOLUPRACOU ÖN LEPSİU BUDUCNOST - VELKY MEDER

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder (SPLB), ana amacı vatandaşların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde aktif katılımı için faaliyetleri teşvik etmek ve geliştirmek olan bir sivil dernektir. Sosyal hayatın çeşitli alanlarında, özellikle aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.:

a) modern iletişim teknolojileri (İnternet, Skype, Facebook, Moodle) kullanarak eğitim, yaşam boyu öğrenme ve ders dışı faaliyetlerle dezavantajlı ve marjinal gruplar için eğitim ve fırsatlar yaratma,

b) insanlar ve farklı sektörler arasında iletişim ve diyaloğun teşvik edilmesi ile sosyal sorumluluğun geliştirilmesi:

c) haklar ve sorumluluklar konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve dezavantajlı ve marjinal gruplar için idari ve danışmanlık hizmetleri sağlanması ile yasal farkındalık yaratılması: –

d) dezavantajlı gruplara odaklanarak iş arayanların işgücü piyasasına (yeniden) entegrasyonu

e) bilgi ve danışmanlık faaliyetleri ve profesyonel danışmanlık

f) işgücü piyasası ve iyi uygulamalar hakkında uluslararası kurumsal bilgi alışverişi.

Kurucuları profesyonel danışmanlık ve uluslararası ortaklıklarda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. SPLB’nin birincil hedef grubu dezavantajlı kişiler, özellikle de uzun süreli işsizler; genç insanlar; engelli insanlar, sosyal olarak yoksun insanlardır. Ayrıca SPLB, Slovakya ve AB’deki eğitim kurumları, kariyer rehberliği ve danışmanlığı kuruluşları, işgücü piyasası hizmetleri, sivil toplum kuruluşları ve sosyal içerme alanındaki uzmanlarla işbirliği yapmaktadır.

Paydaşların, yerel yönetim temsilcilerinin, işverenlerin, STK’ların, kariyer danışmanlarının, okul danışmanlarının katılımıyla bölgesel ortaklıklar geliştirmek, bölge ve toplum merkezlerinin desteği ile ulusal düzeyde seminerler, çalıştaylar ve bilgilendirme günleri düzenlemek konularında deneyimlidir.

SPLB, farklı hedef gruplar ve yetişkin eğitimi için farklı şekillerde (yüz yüze eğitim faaliyetleri, uzaktan eğitim, e-öğrenme) eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 2015 yılında SPLB, “hayat boyu öğrenmeyi ve dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonunu destekleyen projelerin ve danışmanlık faaliyetlerinin uygulanması için” kariyer rehberliği ve danışmanlığı alanında Ulusal Ödül kapsamında Mansiyon Ödülü almaya hak kazanmıştır.

SPLB:

  • 113 üyeyi birleştiren Yetişkin Eğitim Kurumları Derneği’nin ve STK’lar, yetişkin eğitimi alanındaki kamu ve özel kuruluşlardan oluşan 127 üyeyi birleştiren Kariyer Rehberliği ve Kariyer Geliştirme Derneği’nin bir üyesidir.