Stretnutie LTT, ktoré bolo zamerané na zvyšovanie teoretických vedomostí, praktických zručností a digitálnych zručností mentorov a uľahčenie procesu integrácie migrantiek do spoločnosti a na trh práce, sa konalo 19. a 21. júna v hoteli Turkuaz/Düzce za účasti všetkých zástupcov projektových partnerov.
V 1. deň; sa diskutovalo o teoretickej časti mentorského programu pre odborníkov na podporu integrácie migrantiek formou blended learningu s využitím online platformy a uskutočnili sa prezentácie partnerov.  Druhý deň sa prostredníctvom cvičení diskutovalo o praktickej aplikácii mentoringového programu a o tom, ako zvýšiť motiváciu migrantiek, preskúmať príležitosti, uľahčiť proces integrácie, rozvoj kariéry, stanovenie cieľov, rozvoj kontaktov a identifikácia zdrojov.
Tretí deň sa uskutočnili oficiálne návštevy Vládneho centra pre komunikáciu s migrantmi a riešenie problémov, Mestského zhromaždenia žien a Mestského riaditeľstva pre sociálne záležitosti, ktoré sú inštitúcie poskytujúce služby migrantom v Düzce. Cieľom návštevy bolo podeliť sa o osvedčené postupy a získať informácie o ich fungovaní.
Po návštevách sa diskutovalo o všeobecnom hodnotení a úlohách, ktoré sa majú vykonať do ďalšieho nadnárodného stretnutia, a rozhodlo sa o dátume a harmonograme posledného nadnárodného stretnutia, ktoré sa bude konať v Nemecku.

Comments are closed