MEETING NOTES OF THE 5TH MEETING

The 5th transnational project meeting was held on 05/06 February 2024 at Düzce Municipality Cultural Center with the participation of representatives of all project partners. The general purpose of the meeting was the presentation and evaluation of the project results. The meeting started with the welcoming

Read More

LTT MEETING NOTES

Stretnutie LTT, ktoré bolo zamerané na zvyšovanie teoretických vedomostí, praktických zručností a digitálnych zručností mentorov a uľahčenie procesu integrácie migrantiek do spoločnosti a na trh práce, sa konalo 19. a 21. júna v hoteli Turkuaz/Düzce za účasti všetkých zástupcov projektových partnerov.V 1. deň; sa diskutovalo o

Read More